top of page

Vanaf klas vier hoef je niet meer alle vakken te volgen. Je kiest dan een profiel. Een profiel is een pakket van vakken die jezelf kunt samenstellen. Daarnaast volg je een aantal vakken dat  voor iedereen verplicht is. Natuurlijk is het belangrijk dat je profiel aansluit bij je interesses en je talenten. Het vakkenpakket bestaat uit drie delen.

Gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel: dit is voor iedereen verplicht.  In de vierde  klas hebben we een aantal vakken toegevoegd aan het gemeenschappelijk deel. Het gaat om de vakken Frans of Duits en geschiedenis. In de praktijk betekent dat dat sommige leerlingen in de vierde klas meer lessen moeten volgen als zij deze vakken niet in hun pakket hebben staan.

Profieldeel

Het profieldeel: dit bestaat uit het profiel dat door de leerlingen wordt gekozen. Een profiel bestaat uit
verplichte profielvakken en uit profielkeuzevakken.

Het vrije deel

Het vrije deel: je volgt nog een vrij te kiezen examenvak, elk examenvak mag als keuzevak worden gekozen (maximaal 2 vakken). Behalve wiskunde D (dit vak mag alleen worden gekozen in combinatie met wiskunde B) en NLT (mag alleen gekozen worden binnen het NG- of NT-profiel)

Colorful Book Spines

Cultuur & Maatschappij

Profielvakken

Deze vakken zijn verplicht:

 • Geschiedenis

 • Wiskunde A, B of C (vanaf klas 5)

 

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze vakken:

 • Aardrijkskunde of economie
   

Je kiest één van deze vakken:

 • Tekenen, muziek, filosofie, Duits, Frans of de tweede klassieke taal
   

Vrij deel:

Een vak naar keuze

Klas 4: 

Het gemeenschappelijk deel

 • Nederlands

 • Engels

 • Klassieke taal

 • Maatschappijleer

 • Geschiedenis

 • Duits of Frans

Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen doorstromen naar vervolgstudies op het gebied van sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal, kunst en cultuur. Denk aan beroepen als uitgever, jurist, advocaat, rechter, psycholoog, archeoloog, musicoloog, historicus, orthopedagoog, bibliothecaris of informatieanalist.

Chinese Medicine

Natuur & Gezondheid

Profielvakken

Deze vakken zijn verplicht:

 • Scheikunde

 • Biologie

 • Wiskunde A of B

 

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze vakken:

 • Aardrijkskunde, natuurkunde of NLT

 

Vrij deel:

 • Een vak naar keuze

 

Klas 4: 

Het gemeenschappelijk deel

 • Nederlands

 • Engels

 • Klassieke taal

 • Maatschappijleer

 • Geschiedenis

 • Duits of Frans

Dit profiel bereidt in het bijzonder voor op de studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben, zoals geneeskunde, farmacie, (medische) biologie, milieukunde. Concrete beroepen zijn bijvoorbeeld apotheker, chirurg, bodemkundige, ingenieur, microbioloog, arts, piloot en tandarts. 

Pencils

Economie & Maatschappij

Profielvakken

Deze vakken zijn verplicht:

 • Economie

 • Geschiedenis

 • Wiskunde A of B

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze vakken:

 • Aardrijkskunde, Duits of Frans
   

Vrij deel:

Een vak naar keuze

Klas 4: 

Het gemeenschappelijk deel

 • Nederlands

 • Engels

 • Klassieke taal

 • Maatschappijleer

 • Geschiedenis

 • Duits of Frans

Mensen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. De beroepen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: accountant, functies bij een bank, jurist, advocaat, commercieel medewerker, marketingmanager, politicus, hoteldirecteur, belastingadviseur en organisatieadviseur.

Image by ThisisEngineering RAEng

Natuur & Techniek

Profielvakken

Deze vakken zijn verplicht:

 • Natuurkunde

 • Scheikunde

 • Wiskunde B

 

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze vakken:

 • Biologie, NLT of wiskunde D

 

Vrij deel:

 • Een vak naar keuze

 

Klas 4: 

Het gemeenschappelijk deel

 • Nederlands

 • Engels

 • Klassieke taal

 • Maatschappijleer

 • Geschiedenis

 • Duits of Frans

Profiel Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen die bij dit profiel horen zijn onder andere architect, chemicus, natuurkundige, wiskundige, econometrist, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker en IT-specialist.

Voor alle eindexamenkandidaten geldt: je legt je examen af in minimaal 8 vakken:

 

 1. Nederlands, Engels en een klassieke taal (Grieks of Latijn)

 2. 4 profielvakken (waaronder voor iedereen wiskunde A, B of C)

 3. Eén of twee vakken naar keuze.

Anchor 1

Profielkeuze

KLAS

3 & 4

Uren / per vak

In de onderstaande lessentabel is te zien hoeveel contacturen (50 min.)
leerlingen hebben bij verschillende vakken verspreid over de leerjaren.
Ter oriëntatie:
een leerling in klas 3 heeft 32 lesuren in de week,
een gemiddelde leerling uit klas 5: 35 lesuren.
Contacturen.PNG
Inrichting Profielen.PNG

Vakken / per profiel

bottom of page