top of page

Rol van de Oudervereniging

De oudervereniging is de ouderbelangenvereniging van de leerlingen van het Barlaeus Gymnasium. Het bestuur van de Oudervereniing bestaat uit ouders van leerlingen van school. De vereniging levert een actieve bijdrage aan de bijzondere en vormende jaren van alle leerlingen, o.a. door het investeren en bijdragen aan bestaande en nieuwe projecten op school.

Met deze activiteiten helpt de OV het unieke Barlaeus gevoel te behouden voor iedere leerling.

Jaarlijks wordt op de algemene vergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan dit fonds vastgesteld. Door het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt iedere ouder automatisch lid. De algemene leden vergadering is openbaar. De statuten en jaarrekening kunt u opvragen via: info@barlaeusoudervereniging.nl.

bottom of page