Donderdag 17 februari was het zo ver. Sprekers uit het bedrijfsleven en studenten,
vaak Oud-Barlaeanen spreken op de Barlaeus Studie & Beroepenavond.

V

Colorful Book Spines

Klas 3 - 4 

keuzes blauw groen.jpg

C&M

E&M

N&G

N&T